Porträtt VH (1)

Vivianne Holm, Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Vivianne Holm är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam som aktiv investerare inom cleantech och är även styrelseledamot i Inzile AB, Meva Energy AB samt Bynk AB.
Innehav i bolaget: Vivianne Holm äger inga A-aktier och 100 991 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 7 882 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen såväl som i förhållande till bolagets större aktieägare.