2016-04 Aktieinvest-129

Therese Lundstedt, Board Member

Född 1981
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Therese Lundstedt har en magisterexamen i marknadsföring och management från Uppsala universitet och University of Calgary samt läst kurser vid Styrelseakademin. Therese Lundstedt har erfarenhet från främst finans- och IT-sektorn men även från storbolag, startups och ideella föreningar. Hon har arbetat i ledande positioner med fokus på affärsutveckling, försäljning, digital marknadsföring samt kommunikation på bland annat SEB, Aktiespararna, Unomaly och Redeye. Therese har varit VD för Aktieinvest FK AB och är nu VD för Urbangreen.
Innehav i bolaget: Therese Lundstedt äger inga A-aktier och 500 B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av 7 882 B-aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.