Stefan

Stefan Brendgen, Styrelseledamot

Född 1964
Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning/bakgrund: Stefan Brendgen har en magisterexamen i ekonomi från Universität Bayreuth, Tyskland och Universität Köln, Tyskland. Stefan Brendgen har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och arbetat såväl i exekutiva som strategi- och affärsutvecklande roller samt med kapitalanskaffnings- och kapitalförvaltningsfrågor. Tidigare erfarenhet innefattar bland annat arbete som VD i Allianz Real Estate Germany, ledande befattning i Tishman Speyer och DTZ Real Estate Advisers. Därutöver har Stefan Brendgen haft flertal uppdrag i kontrollerande bolagsorgan, bland annat i Allianz Suisse Immobilien AG, Instone Real Estate Group AG och TRIUVA Kapitalanlage GmbH.
Innehav i bolaget: Stefan Brendgen äger, privat och genom närstående, inga A-aktier och 1 050 000 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.