Sofie konig

Sofie König, Head of Talent Management

Född 1969
Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
Utbildning/bakgrund: 
Sofie König har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategisk marknadsföring. Hon har arbetat med marknadsföring inom SAS Trading, Kanal5 och Telia. Sofie König är medgrundare till eWork där hon var vVd med ansvar för Talent Management och kommunikation. Sofie har mångårig erfarenhet i frågor som rör marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning från framförallt snabbväxande och innovativa tillväxtbolag. Sofie är styrelseledamot i Netlight Consulting.
Innehav i bolaget: Sofie König äger inga A-aktier och 7 185 B-aktier samt inga teckningsoptioner i bolaget.