Villkor uppfyllda i isländsk geotermisk affär

· Ordern är nu bindande efter att nyckelvillkor uppfyllts 
· Baseload Capital tar över finansiering till Varmaorka

De nyckelvillkor som ställdes på Climeons affär med den isländska energioperatören Varmaorka (ägt av CP Energy) har nu uppfyllts. Därmed börjar leveransen av de första sju modulerna. Samtidigt har Baseload Capital Sweden AB beslutat att finansiera den första fasen av affären, vilket gör att Climeon kan fokusera på tillverkning och leverans.

Enligt avtalet, som först rapporterades i augusti 2017, ska Varmaorka köpa 100 moduler av Climeon, en order som har ett totalt värde på över 30 MEUR. Den första fasen av affären består av sju moduler, och leveransen av dem börjar under andra kvartalet 2018.

I det ursprungliga avtalet åtog sig Climeon en del av finansieringen av projektet. Detta ansvar tas nu över av Baseload Capital Sweden AB, i form av både en investering och ett lån.

Här är en länk till Baseload Capital AB: press release

"Climeons modulära och effektiva lösning har varit en avgörande faktor för att kunna säkra platserna i vår planerade utrullning av distribuerad geotermisk energi över hela Island. Ända sedan vår första kontakt med Climeon, för mindre än nio månader sedan, har utvecklingen varit mycket positiv. När vi nu även har Baseload Capital som partner säkras den mest kritiska delen av finansieringen."
Ingvar Gardarsson, Styrelseordförande Varmaorka ehf.

"Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Varmaorka för att bygga upp värmekraftoperatörer på Island. Med Climeons innovativa lösning för att producera energi från vatten vid låga temperaturer är potentialen för expansion stor. Även med de låga energipriser som finns på Island är detta en bra investering."
Magnus Brandberg, Partner på Baseload Capital Sweden AB

"Samarbetet med Varmaorka överträffar våra förväntningar. Den första kraftanläggningen med den första kunden är redan på gång, och vi har ett starkt inflöde av kunder för ytterligare kraftverk. Sättet som Varmaorka har strukturerat affären är ett mycket bra exempel på hur det över hela världen går att skapa distribuerad energi av geotermisk värmekraft från vatten med låg temperatur."
Thomas Öström, VD och Grundare av Climeon AB

Potentialen för geotermisk värmekraft på Island är enorm, men har hittills främst använts för uppvärmning av bostäder. Samtidigt är mycket av energiproduktionen centraliserad och överföringen av elektricitet kräver både investeringar och medför energitapp. Redan idag har Island bland de lägsta elpriserna i världen, tack vare vattenkraft och geotermisk teknologi. Trots detta gör Climeons innovativa Heat Power system det möjligt att göra en lönsam investering, vilket bevisar den globala potentialen för geotermisk värmekraft.

Modulerna kommer att fördelas på 10-15 olika sajter, och installeras under en period på 30 månader. Den totala installationen, som producerar 15 MW eletricitet, ger tillräckligt mycket elektricitet för att försörja 25,000 isländska hushåll.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 08:00(CET).

För mer information, kontakta:

Thomas Öström, VD, Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, vVD, Climeon
+46 762 00 72 99
christoffer.andersson@climeon.com

Om Varmaorka
Varmaorka iär en isländsk projetutvecklare med fokus på att tillvarata geotermiska resurser i områden med värme runt 100° C. Varmaorka utvecklar, finansierar, bygger och driver småskaliga geotermiska installationer på Island. Företagets första anläggningar, med en total kapacitet på 1 MW, kommer att börja arbeta under 2018 och planer finns för att addera ytterligare upp till 15 MW i faser. Varmaorka är ett dotterbolag till CP Energy Holding.

Om Climeon
Climeon är en svensk tillverkare av utrustning för förnyelsebar energi, världsledande inom konvertering av värme till hållbar elektricitet vid låga temperaturer. Företaget grundades 2011, har sitt huvudkontor i Stockholm samt kunder i många delar av världen. Climeon kom till för att leverera en finansiellt fungerande affärsmöjlighet för att konvertera värme till elektricitet vid låga temperaturer. Företaget har byggts upp utifrån ambitionen att leverera en god affärsmöjlighet för att använda spillvärme med en positiv påverkan på miljön. Climeon är noterat på Swedish Nasdaq First North Premier.
www.climeon.com

www.climeon.com