Teckningsoptionsinlösen tillför Climeon cirka 15,3 MSEK

Climeon har flera teckningsoptionsprogram riktade till utvalda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt konsulter. Samtliga utestående teckningsoptioner i de program som löper ut 31 december 2018 har nu tecknats och bolaget kommer tillföras cirka 15,3 MSEK, exklusive emissionskostnader.

Climeon har fem utestående teckningsoptionsprogram som löper ut 31 december 2018: Program 2014/2018, utgivna 141217, Program 2016/2018, utgivna 160526, Program 2016/2018, utgivna 160616, Program 2016/2018, utgivna 161221 och Program 2016/2019, utgivna 170426.

Resterande utestående teckningsoptioner inom dessa program, motsvarande totalt 681 100 B-aktier, har nu tecknats. Teckningskurserna i optionsprogrammen ligger i intervallet 4,50–26,50 SEK per aktie. Bolaget kommer i samband med att inlösen av teckningsoptionerna avslutas tillföras cirka 15,3 MSEK, exklusive emissionskostnader.

– Det är glädjande att många av våra medarbetare deltagit i teckningsoptionsprogrammen och därmed ökat sitt aktieägande i Climeon och tagit del av den värdetillväxt bolaget haft under programmens löptid, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

Genom att lösa in sina teckningsoptioner förvärvar tre personer i ledande ställning, Christoffer Andersson, Olle Bergström och Christopher Engman, aktier för sammanlagt 10,5 MSEK. För att finansiera inlösen av dessa teckningsoptioner har de sålt delar av sitt aktieinnehav i Climeon. 

Climeon har etablerat flera teckningsoptionsprogram baserade på kapitalbeskattade teckningsoptioner till utvalda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt konsulter som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och utveckling.

För mer information om Climeons teckningsoptionsprogram se https://www.climeon.com/teckningsoptionsprogram/.

För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien noteras på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.