Styrelseledamot i Climeon avgår

Climeon AB meddelar idag att styrelseledamoten Charlotte Strand på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. Enligt Climeons bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter att Charlotte Strand lämnar styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen. 

Thomas Öström, styrelseordförande i Climeon kommenterar: ”Vi tackar Charlotte för hennes hjälp och engagemang och har full förståelse för beslutet samt önskar henne all välgång framöver.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Thomas Öström, styrelseordförande för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

 

Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl.14:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.