Pressmeddelande – Climeon offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och prospekt i samband därmed

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 22 september 2017

Climeon offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och prospekt i samband därmed

Climeon AB (publ) (”Climeon” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 15 september 2017 avsikten att notera Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier (”Noteringen”) och samtidigt genomföra en nyemission av B-aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). I dag, den 22 september 2017, offentliggör Climeon att Bolaget går vidare med Noteringen och ett prospekt och villkoren för Erbjudandet och Noteringen i samband därmed.

För fullständigt pressmeddelande följ länken https://climeon.com/investor-swedish/notering/

Om Climeon AB (publ)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Öström, VD, Climeon
Mob: +46 708 94 96 05
E-post: thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, COO, Climeon
Mob: +46 762 00 72 99
E-post: christoffer.andersson@climeon.com