Peter Lindell ökar ägandet till över 10% och går in i valberedningen för årsstämman 2022

Tidigare har informerats om sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ) inför årsstämman 2022. Nyligen har också meddelats om en riktad nyemission, där det av Peter Lindell helägda bolaget Cidro Förvaltning AB tecknade 5 miljoner aktier i Climeon. Då Peter Lindell nu har en stark ägarposition i Climeon, är vi glada att tillkännage att Peter också kommer att ingå i valberedningen fram till årsstämman 2022. Cidro Förvaltnings ägarskap uppgår per den 11 november 2021 till strax över 10 % och därmed är Peter Lindell den näst största aktieägaren i Climeon.

Peter Lindell ersätter därmed Niklas Johansson, Handelsbanken Hållbar Energi som lämnar valberedningen. Denna förändring har skett till följd av ägarförändringar sen 31 augusti 2020, vilket också följer valberedningens instruktion. Valberedningens sammansättning inför Årsstämman 2022 ser således ut som följer:

  • Thomas Öström, styrelsens ordförande, representerar även sig själv (60,02 % av rösterna och 16,59 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Peter Lindell, representerar sig själv (3,93 % av rösterna och 10,15 % av kapitalet per den 11 november 2021
  • Joachim Karthäuser, representerar sig själv (11,86 % av rösterna och 6,73 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Anne Holm Rannaleet, utsedd av aktieägaren Olle Bergström (0,69 % av rösterna och 1,87 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (0,67 % av rösterna och 1,84 % av kapitalet per den 31 augusti 2021)

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, Styrelseordförande Climeon
+46 (0)70 894 9605
thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.