Jan Svensson föreslås väljas in som styrelseledamot i Climeon

På uppdrag av bolagets huvudaktieägare och tillika VD Thomas Öström, som representerar 53,6% av rösterna och 19,6% av aktiekapitalet i Climeon AB, kommer styrelsen för Climeon AB att inom kort kalla till extra bolagsstämma, vid vilken Thomas Öström kommer att föreslå att Jan Svensson utses till ny ledamot av bolagets styrelse. Jan Svensson föreslås vidare att bli vice ordförande i bolagets styrelse. 

Jan Svensson, född 1956, tidigare VD och Koncernchef för Investment AB Latour i 16 år, har betydande erfarenheter som styrelseledamot och ordförande i börsnoterade bolag. Han är idag bl. a verksam som styrelseordförande i AB Fagerhult, Troax Group AB, Alimak Group AB samt Tomra Systems ASA samt som styrelseledamot i Assa Abloy AB och Loomis AB.

Jan Svensson har meddelat att han står till förfogande för att bli invald i styrelsen i Climeon.

Thomas Öström har också meddelat att han ställt ut 75 000 köpoptioner på lika många B-aktier till Jan Svensson med löptid fram till 31 maj 2024 samt på i övrigt marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.