Jan Bardell utses till tillförordnad VD för Climeon

Climeons styrelse har utsett Jan Bardell till tillförordnad VD för Climeon till dess att rekryteringen av en permanent VD har slutförts. Jan Bardell har lång och gedigen erfarenhet som VD och ledare inom energibranschen.

Climeons styrelse har inlett rekryteringen av en ny VD som ska leda bolaget i nästa fas. Till dess att rekryteringen är slutförd har Jan Bardell utsetts till tillförordnad VD. Han tillträder omgående.

Jan Bardell har lång och gedigen erfarenhet som VD och ledare inom energibranschen, bland annat som VD för One Nordic AB samt dessförinnan VD för Vattenfall Services och Vattenfall Business Services. Senast kommer Jan från rollen som VD för Argynnis Group AB.

– Vi hälsar Jan varmt välkommen till Climeon. Hans omfattande erfarenhet som ledare inom energisektorn kommer vara en stor tillgång för bolaget, säger Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon.

– Jag är mycket glad över förtroendet att leda Climeon. Det händer mycket inom energiområdet just nu och jag ser fram emot att bidra till att utveckla Climeons roll i det, säger Jan Bardell.

– Jag lämnar nu med varm hand över ledarskapet till Jan Bardell till dess att en ny ordinarie VD är på plats, säger Thomas Öström.

Thomas Öström fortsätter sitt styrelseuppdrag i Climeon med särskilt fokus på affärsutveckling och kvarstår som huvudägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Olofsson, Styrelseordförande för Climeon 
+46 733 11 80 82
per.olofsson@climeon.com

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.