Godkänt acceptanstest av HeatPower 300 inför installationen hos NEO GROUP

Climeon meddelar idag att deras HeatPower 300-enheter framgångsrikt har passerat slutprovning och acceptanstest (FAT) inför installationen vid NEO GROUP:s industrianläggning i Klaipeda, Litauen.

Med närvaro av vår kund, UAB Termolink, utfördes FAT på Climeons testanläggning i Kista. Förutom att genomföra funktionalitets- och säkerhetstester, granskades även produktdokumentationen för att säkerställa att systemkonstruktionen följer alla regelverk och kvalitetsstandarder liksom uppfyller alla kontraktsvillkor.

Efter godkänd FAT har UAB Termolink bekräftat produkten och HeatPower 300-enheterna förbereds därför för leverans till Litauen senare under mars månad.

"Genomförd slutprovning och acceptanstest visar på kvalitén i vår HeatPower 300-teknik och Climeons engagemang för att uppfylla kundens förväntningar och påskynda övergången till mer hållbart producerad el. I samarbete med UAB Termolink är vi stolta över att visa potentialen för återvinning av lågtempererad spillvärme från industrier och ser fram emot den kommande installationen vid NEO GROUP:s anläggning." -Lena Sundquist, VD, Climeon

"Det framgångsrika genomförandet av FAT är det sista steget innan integreringen av HeatPower 300-enheterna vid NEO GROUP:s anläggning och vi är glada att godkännande och testning har slutförts enligt den överenskomna tidsplanen. När vi nu går vidare till installation är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder energibesparande lösningar för återvinning av spillvärme genom vårt samarbete med Climeon." -Valdas Garmus, Director, Termolink

NEO GROUP:s tillverkningsprocess genererar lågtempererad spillvärme, som kommer att återvinnas i HeatPower 300-enheter. Genom att använda denna spillvärme kommer HeatPower 300 att producera hållbar, lokalt producerad el, minska koldioxidutsläppen och bidra till NEO GROUP:s ambitiösa hållbarhetsmål.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
Lena.sundquist@climeon.com


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till hållbar el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med netto nollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.

Om UAB Termolink
Termolink tillhandahåller tekniska lösningar för konstruktion, ombyggnad, modernisering, reparation och teknisk service av energianläggningar. Bolaget tillverkar, designar, monterar, installerar, utför start- och trimningsarbeten, driver kommersiella och industriella värmepannor som drivs med biobränsle, gas eller flytande bränsle. Besök termolink.lt för vidare information.

Om NEO GROUP UAB
NEO GROUP är en av de största tillverkarna av polyetentereftalat, PET-harts, i Europa. Bolaget är beläget nära hamnen i Klaipėda. NEO GROUP inledde sin verksamhet i Litauen 2004, och utgör fortfarande landets största greenfieldinvestering. För närvarande producerar fabriken över 450 000 ton PET-harts varje år, vilket motsvarar 14 procent av den totala europeiska produktionen av PET-harts för livsmedels- och dryckesförpackningar. Besök neogroup.eu för ytterligare information.