Genombrottsorder för Climeon i Japan

Climeon har tagit en första order inom geotermisk värmekraft i Japan. Heat Power-modulerna köps in av Baseload Capital Sweden för en nystartad Heat Power-operatörs räkning. Ordervärdet uppgår till drygt 2 MEUR, dessutom tillkommer servicekostnader och mjukvarulicenser.

De fyra Heat Power-modulerna köps av Climeons intressebolag Baseload Capital Sweden för en lokal Heat Power-operatörs räkning och kommer att installeras i Japan under 2019. Den nystartade Heat Power-operatören kommer att delägas av ett antal japanska intressenter och Baseload Capital Sweden.

– Energisituationen i Japan representerar en unik möjlighet för Climeon och vi är otroligt glada för detta första insteg på den japanska marknaden för geotermisk värmekraft, kommenterar Thomas Öström, VD för Climeon.

– Vår teknik passar perfekt, tillgången på varmt vatten är stor och elpriserna är höga. Climeon kan därför bidra till att öka Japans hållbara elproduktion med god lönsamhet och till låg risk, fortsätter Thomas Öström.

Modulerna ska levereras under 2019 och beräknas kunna tas i drift samma år. Climeons roll i projektet är som leverantör, men bolaget äger också 20 procent av Baseload Capital Sweden som bildats för att finansiera investeringar i geotermisk värmekraft.

– Potentialen för geotermisk värmekraft i Japan är stor och vi tror att en snabb etablering blir avgörande för att nå framgång. Leveranstiderna är långa och för att vinna tid har vi därför lagt en order medan den lokala Heat Power-operatören bildar ett bolag, säger Alexander Helling, investeringschef på Baseload Capital Sweden.

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima har Japans inhemska energiproduktion minskat kraftigt, varför över 90 procent av all primärenergi importeras. Merparten av denna är fossil. För att påskynda skiftet till lokalt producerad grön el har den japanska regeringen infört ekonomiska incitament samt förenklat kraven på tillstånd och utredningar.

Japan ligger i ett av världens mest aktiva vulkaniska områden och har många varma källor runt om i landet ur vilka geotermisk värmekraft kan utvinnas. Idag utnyttjas endast drygt 2 procent av de kända geotermiska energitillgångarna. Priset på geotermisk el i Japan ligger idag på drygt 3 kr per kWh, vilket är cirka åtta gånger högre än elpriset i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:30 (CET).  

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – ”heat power” – ger hållbar el dygnet runt året runt, i överflöd och billigare än alternativen, och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien noteras på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.