Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018

Orderingången uppgick till 39,0 MSEK (293,8) och Climeon tog sina två första order inom det geotermiska segmentet i Japan under kvartalet. Totalt ökade orderstocken till 815,6 MSEK (352,6). Nettoomsättningen ökade till 8,9 MSEK (0,0). Den finansiella stabiliteten är god med en kassa på143,6 MSEK och vi exekverar enligt den affärsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen 2017. Första geotermiska kraftverket på Island har nu producerat el för första gången och bolaget har utökat sin leveranskapacitet med en ny test- och utvecklingsanläggning i Kista.

JULI – SEPTEMBER

• Orderingången uppgick till 39,0 MSEK (293,8)

• Nettoomsättningen uppgick till 8,9 MSEK (0,0)

• Rörelseresultatet uppgick till -23,3 MSEK (-13,0)

• Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,38)

• Climeon tog emot sina två första order inom geotermisk värmekraft i Japan med ett sammanlagt värde på 39,0 MSEK

• Climeon etablerade en filial på Island, en av de mest intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft

• I september godkändes ett patent för en radialturbin i USA

JANUARI – SEPTEMBER

• Orderingången uppgick till 438,5 MSEK (317,5)

• Orderstocken uppgick till 815,6 MSEK (352,6)

• Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (0,7)

• Rörelseresultatet uppgick till -69,2 MSEK (-36,4)

• Kassa och bank uppgick till 143,6 MSEK (204,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• Climeon utökade sin kapacitet med ett nytt testcenter i Kista för utveckling och testning av Heat Power-moduler

• Climeon vann det japanska innovationspriset “Top 10 Innovation” på Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) i Tokyo som anordnades av den japanska regeringenKommentar från VD

FRÅN FÖRSTUDIE TILL ELPRODUKTION PÅ REKORDTID

Climeons första geotermiska kraftverk är under uppstart och har producerat grön el för första gången. Projektet har från förstudie till första elproduktion genomförts på rekordtid – tio månader mot normalt 3–8 år och vi kan glädjande konstatera att kostnadskalkylerna håller. Detta betyder att Climeon klarar av att göra geotermisk energi kostnadseffektiv vid låga temperaturer, vilket bådar oerhört gott inför fortsatt storskalig utrullning.

En viktig faktor i Climeons framtida expansion är hur snabbt vi kan testa våra maskiner och verifiera de uppgraderingar vi gör. I oktober tog vi ett stort steg mot snabbare och mer effektiva tester och verifieringar av framtida uppgraderingar av vårt system i och med invigningen av vår nya test- och utvecklingsanläggning i Kista. Äntligen kan vi samla utveckling, leverans och service på ett ställe. Detta sammantaget bidrar till att öka vår effektivitet och leveranskapacitet.

Under kvartalet har vi arbetat hårt för att ta oss igenom processer för certifieringar och tillstånd. Inom det maritima segmentet har vi fått positiva besked gällande certifieringar och kommer att kunna leverera till Viking Line enligt plan. Även inom det geotermiska segmentet går arbetet framåt och ytterligare några tillstånd har fallit på plats. I Tyskland däremot drar kundens tillståndsprocesser ut på tiden och leveransdatum måste därför skjutas framåt.

På den japanska marknaden har vi vunnit två order inom det geotermiska segmentet och haft personal på plats i ett par månader. Vi kan konstatera att intresset för geotermisk värmekraft är betydligt större än vi tidigare antagit, framförallt hos landägare med tidigare olönsamma markområden och spaägare med vikande intäkter. Vi fortsätter att lägga kraft på att ta oss fram på den japanska marknaden, vi arbetar koncentrerat med våra säljinsatser och ser att de geotermiska och politiska förutsättningarna ser mycket goda ut.

Därför känns det extra roligt att Climeon vunnit ett prestigefyllt innovationspris just i Japan. Bredvid Tesla och Alstom utsågs vi till ett av tio bolag med potential att förändra samhället inom energi och miljö vid Innovation For Cool Earth Forum som årligen arrangeras av den japanska regeringen.

FN:s Klimatpanel bekräftar i sin senaste rapport den oro många av oss kände efter den varma sommaren och hösten. Våra utsläpp måste minskas mer drastiskt och det måste ske fortare än vi tidigare trott. Rapportens slutsats är att det kommer krävas förändringar utan motstycke för att ens ha en chans att nå 1,5-gradersmålet för global uppvärmning. Läget är onekligen mycket allvarligt och vi på Climeon arbetar med vår del av lösningen. Vi letar hela tiden efter sätt att accelerera vårt arbete för att skynda på omställningen till en fossilfrivärld.

Thomas Öström, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil.

FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för Climeon. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 08:00 (CET).