Climeons HeatPower med i Landmarks första brittiska kraftverksprojekt

Som ett led i det pågående samarbetet med den brittiska partnern Landmark Power Holdings, har Climeon skrivit om det kontrakt avseende HeatPower-system, som ursprungligen tecknades i december 2019, med en ny aktör, Smith Brothers (Contracting) Limited, det bolag som utsetts för uppförandet av och upphandlingen för kraftverksprojektet. Konstruktionsarbetet vid kraftverket, som blir Landmarks första klimatneutrala och flexibla kraftverk i landet, pågår för närvarande. Climeons HeatPower 150-system för kraftverket är tillverkade och kommer, enligt det nya kontraktet, att levereras under våren. Installationen kommer då att inledas vid kraftverket som är placerat i Rhodesia, Nottinghamshire, Storbritannien.

”Vi är glada över att arbeta tillsammans med Landmark och Climeon i projektet, som kommer att leverera hållbar och effektiv elkraft till det brittiska elnätet, och ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete.”
David Ogden, vd, Smith Brothers

"Uppförandet av våra kraftverk tar oss ett steg närmare mot att kunna leverera klimatneutral kraft till Storbritannien, och vi är glada över att fortsätta vår resa tillsammans med Climeon. Climeons ORC-system för låga temperaturer ökar kraftverkens verkningsgrad och möjliggör högsta möjliga energieffektivitet över en produktionscykel. Vi har valt Climeon som partner eftersom bolaget har marknadens mest effektiva ORC-system för omvandling av lågtempererad värme till elektricitet.
Michael Avison, vd, Landmark Power Holdings

Storbritannien genomför stora investeringar i förnybar kraft, och då främst inom vindkraft. Vindkraften är emellertid intermittent och som en följd av detta har Storbritannien ett stort behov av flexibel baskraft för att balansera elsystemet. Landmark Power Holdings har utvecklat ett koncept för miljövänlig och flexibel kraftproduktion med naturgasdrivna motorer. Enligt konceptet används Climeons teknik för att öka energieffektiviteten, tillsammans med teknik för koldioxidsavskiljning, ”carbon capture”, som bidar till att minimera utsläppen av koldioxid.

"Det är fantastiskt att vi nu är på gång med det första projektet för öka tempot i övergången till en mer effektiv och koldioxidfri elproduktion. Vi ser fram emot att få använda vår HeatPower-teknologi för att öka energieffektiviteten vid kraftverket. Ur ett tekniskt perspektiv finns det stora likheter mellan användningen av HeatPower-teknologin vid kraftverk och den vid våra marina installationer, något som gör kraftgenerering till ett både logiskt och spännande fokusområde för Climeon.
Lena Sundquist, vd, Climeon