Climeons CFO slutar efter genomförd transformation och bolaget påbörjar rekrytering av ny CFO

Climeon meddelar idag att bolaget inleder rekryteringen av en ny CFO. Nuvarande CFO Christina Kassberg har begärt att lämna sitt uppdrag den 30:e september, efter genomförd transformation av finansfunktionen på Climeon.

Climeon söker nu en ny CFO, som ska arbeta tillsammans med den tillträdande VD:n Lena Sundquist. Avsikten är att Christina Kassberg, under en tid, ska arbeta parallellt med tillträdande CFO för att säkerställa kontinuitet.

– Christina har i sin roll som CFO haft uppdraget att vidareutveckla finansfunktionen och stärka Climeons balansräkning. Jag vill tacka Christina för hennes utmärkta insatser för Climeon och ett mycket bra samarbete. Jag önskar henne all framgång med sina nya utmaningar, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon
 +46 76-860 84 06
 jan.bardell@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 09:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.