Climeon vinner order värd 40 MSEK inom geotermisk värmekraft i Japan

Climeon har tagit emot en order från Iwana Power GK på Heat Power-moduler till ett värde av 40 MSEK. Heat Power-modulerna ska driftsättas som ett geotermiskt kraftverk i Gifu prefektur i centrala Japan och levereras under 2019.

Ordern kommer från Heat Power-operatören Iwana Power GK som delägs av Baseload Power Japan och lokala entreprenörer. 

– De höga elpriserna och behovet av lokalt producerad förnybar energi i landet gör Japan till en av våra mest intressanta marknader framåt. Att vi nu tagit ännu en order inom geotermi i Japan ger oss goda förutsättningar växa i landet under 2019, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

– Climeons system med standardiserade moduler gör att vi tillsammans med Baseload Capital snabbt kommer kunna sätta upp vårt geotermiska kraftverk. Vi ser fram emot att med hjälp av Climeons teknologi kunna producera fossilfri energi lokalt, säger Gunnar Svensson, Iwana Power GK.

Totalt uppgår ordervärdet till 40 MSEK, exklusive mjukvaru- och servicekostnader. Leveranser planeras till slutet av 2019. Heat Power-modulerna kommer sättas upp som ett geotermiskt kraftverk i Gifu prefektur i centrala Japan.

Baseload Power Japan är ett dotterbolag till Baseload Capital Sweden. Climeon äger en minoritetsandel, 19,9 procent, i Baseload Capital Sweden. 

För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.