Climeon vinner order i Storbritannien

Climeon har vunnit en första order värd 19,7 MSEK, inklusive servicekostnader och mjukvarulicenser, i Storbritannien. Ordern är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas.

– Vi är väldigt stolta över denna första order inom kraftverk baserade på förbränningsmotorer, ett område med stark tillväxtpotential. Kraftverk baserade på förbränningsmotorer används ofta för att balansera sol- och vindkraft, och våra Heat Power-moduler både ökar verkningsgraden och minskar koldioxidutsläppen, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

Heat Power-modulerna kommer att installeras på Energy Circle Project 1 i East Midlands, som ägs av Energy Circle PLC och underhålls av ingenjörsföretaget CooperÖstlund Ltd. Modulerna planeras installeras under slutet av 2020.

Energy Circle och CooperÖstlund utvecklar ett flertal kraftverk baserade på förbränningsmotorer drivna av flytande naturgas (LNG) och kommer att leverera el till National UK Electricity Grid. Climeons Heat Power-moduler är en del av ett mycket effektivt kraftverkskoncept, där modulerna ökar kraftverkens effektivitet och därmed minskar CO2-utsläppen.

– Heat Power-modulerna är ett utmärkt sätt att öka motorernas effektivitet och minska CO2-utsläppen. Vi ser fram emot ett fortsatt utökat samarbete med Climeon, säger says Duncan McPherson, VD för CooperÖstlund.

Förbränningsmotorer är mycket effektiva, distribuerade och modulära kraftgeneratorer, som tekniskt liknar de motorer som används i det maritima segmentet där Climeon varit verksamt sedan 2015. Kraftverken används för att producera en baskraft och för att balansera elnätet, ett behov som har ökat med de stigande mängderna intermittent sol- och vindkraft som har installerats de senaste åren.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl. 10:55 (CET).
 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.