Climeon vinner första ordern i USA inom geotermisk elproduktion

Climeon har fått en order för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, vilket är världens största marknad för geotermisk elproduktion. Den här ordern utgör ännu ett bevis på Climeons styrka som leverantör av förnyelsebar baskraft, i en marknad vars storlek uppgår till många miljarder dollar och som helt kan fasa ut fossila bränslen.

Till skillnad från sol- och vindkraft så levererar ett geotermiskt kraftverk elektricitet under dygnets alla timmar, året runt. Det är denna egenskap som gör att geotermisk elkraft har alla förutsättningar att fasa ut kol och olja som både bas- och balanskraft. Geotermisk energi, som tillhör kategorin värmekraft (eller heat power), är dessutom billigare än både sol- och vindkraft i de flesta fallen och tar betydligt mindre yta i anspråk. Den totala potentialen i USA är betydande och enligt Kaliforniens energikommission (California Energy Commission) så levererar geotermisk elkraft redan mer än 17% av Kaliforniens totala förnyelsebara energi, med en installerad effekt på 2 700 MW. Försäljningsvärdet för Climeon blir mer än en miljard dollar om 5% av Kaliforniens geotermiska potential skulle produceras med Climeons system. Dessutom uppnås betydande miljövinster i form av minskade utsläpp av CO2.

Efter en utvärdering av olika leverantörer med syftet att öka elproduktionen från vår 99°C -gradiga geotermiska källa så valde vi Climeon eftersom de har det mest attraktiva och flexibla erbjudandet som bäst passar våra behov. De erbjöd både bästa tekniska och ekonomiska lösning, vilket främst är ett resultat av Climeon Heat Powers höga verkningsgrad och låga underhållskostnader. Nu är vi angelägna att få igång den nya kraftanläggningen.” Peter Blood, Managing Partner, Wendel Energy Operations I.

“Det är mycket glädjande att vi har blivit utvalda för det här projektet. Elkraft från geotermi vid låga temperaturer har en betydande potential eftersom det går att göra nästan var som helst i världen. Den här ordern, tillsammans med den stora ordern som vi fick från Island tidigare i år, positionerar oss som en nyckelspelare i skiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi.” Thomas Öström, Grundare och VD, Climeon

Wendel Energy Operations I har beställt fyra stycken Climeon Heat Power system som ska levereras under 2018. Kraftverket har ett elleveransavtal med ett lokalt energibolag och levererar en vital del av samhällets baskraft. Climeon har varit behjälpliga med att strukturera finansieringen av projektet.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 08:30 (CET).