Climeon vinner första order inom geotermi i Ungern

Climeon har vunnit en första order inom geotermisk värmekraft i Ungern, en ny geografisk marknad för bolaget. Heat Power-modulerna köps av Baseload Capital Hungary och ordervärdet uppgår till cirka 9 MSEK.

Climeon har tagit emot en order på ett geotermiskt värmekraftverk i Ungern, en ny geografisk marknad för bolaget.

– Potentialen för geotermisk värmekraft i Central- och Östeuropa är stor och de senaste månaderna har vi undersökt potentialen i flera länder i området. Jag är glad att kunna meddela att vi nu har vunnit vår första order i Ungern, ett land med en lång tradition av att använda geotermiskt vatten för spaverksamhet, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

Baseload Capital Hungary har lagt en order på Heat Power-moduler till ett värde av cirka 9 MSEK, exklusive servicekostnader och mjukvarulicenser. Mannvit, en välkänd ingenjörsfirma inom geotermibranschen, och Cam Consulting kommer delta i licens- och konstruktionsfasen av kraftverket. Heat Power-modulerna ska levereras under 2019 och kommer producera grön el från en befintlig geotermisk brunn i Szentes, i den sydöstra delen av Ungern.

– Ungern har stor geotermisk potential. Fram tills nyligen var lönsam elproduktion från geotermiskt vatten bara möjligt i ett fåtal områden. Med Climeons teknik ser vi ut att kunna sprida den här sortens elproduktion till fler delar av landet och vi välkomnar att de utnyttjar möjligheten att producera el med hjälp av våra befintliga brunnar i Szentes. Det här är något jag velat göra sedan jag tillträdde som borgmästare för 27 år sedan, säger Imre Szirbik, Borgmästare i Szentes.

– Det här pilotprojektet i Ungern kommer bli en språngbräda för Baseload Capital i hela regionen. Vi ser detta som ett strategiskt steg för att komma in och bygga upp en portfölj av värmekraftverk som förser regionen med en förnybar baslast, säger Alexander Helling VD för Baseload Capital.

-Den här ordern är ett strategiskt viktigt steg mot ytterligare värmekraftprojekt i Central- och Östeuropa och kommer bidra till att skapa ett grönare Europa, säger Thomas Öström, VD för Climeon.


För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com 

Christoffer Andersson, CFO och vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 15:50 (CET).


Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.