Climeon vinner banbrytande geotermisk order I Tyskland

· Ordern avser 16 moduler som ska levereras inom 12 månader.
· Genombrott i Tyskland och bevis för segmentet geotermisk värmekraft
· Kommer att leverera 14 000 MWh förnyelsebar elektricitet

Climeon har fått sin första stora order för en geotermisk kraftanläggning i Tyskland, och den första ordern inom vad som ursprungligen var tänkt som olja- och gasutvinning. Ordern kommer från elleverantören Geoenergie Kirchweidach (GEK) i Bajern. Den 29 november 2017 skrev Climeon och GEK på en avsiktsförklaring och idag bestämde sig GEK för att gå vidare och lade ordern, med ett värde på över 5 miljoner Euro. Ordern är ett viktigt steg i arbetet med att gå från fossila bränslen till en geotermisk basproduktion av energi.

Avtalet gör det möjligt för GEK att använda överskottet från sin geotermiska anläggning, som idag levererar värme till lokala växthus och staden Kirchweidach. Den geotermiska källan hittades ursprungligen i samband med testborrande efter olja- och gasfyndigheter i området.

Climeons modulära Heat Power-system kommer att användas tillsammans med värmeproduktionen. Under första fasen beräknas årsleveransen av el uppgå till 14 000 MWh till kraftnätet. Ordern avser 16 moduler, med en option för GEK att köpa ytterligare enheter i en andra fas för att kunna leverera mer än 20 000 MWh årligen. Baseload Capital Sweden AB kommer att vara delaktiga i finansieringen av affären.

Till skillnad från andra hållbara energiformer, som vind- och solenergi, fungerar geotermisk värmekraft 24h per dygn året runt. Det kan leverera samma utjämnande el som dagens kol- eller oljekraftverk. Detta gör värmekraft till den bästa möjligheten att erbjuda stora mängder förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen. 

Den förmåga Climeons system har att skapa energi från varmvatten vid låga temperaturer gör det möjligt att använda geotermisk energi i de flesta delar av världen. Affären med GEK visar att geotermisk värmekraft kan spela en viktig roll i Tysklands uttalade mål att gå över till hållbara energilösningar.  

“Den stora effektiviteten i kombination med den modulära lösningen gjorde Climeons Heat Power-system till ett självklart val för GEK. Med det här projektet kan vi ta ett stort steg mot att börja förse den vackra staden Kirchweidach och på sikt till hela Tyskland med hållbar geotermisk energi” säger Wolfgang Hageleit, Grundare GEK

“En investering i geotermisk värmekraft är bra av flera orsaker. Genom ett långsiktigt elavtal (PPA) som ger en stark ekonomisk grund och en pålitlig elproduktion dygnet runt blir detta en attraktiv lösning med låg risk. Och samtidigt kan vi påskynda förflyttningen från fossilt bränsle till grön energi” säger Magnus Brandberg, Grundande partner, Baseload Capital Sweden AB

”Vi är mycket nöjda med denna order, som är ett stort genombrott för oss. Tyskland är ledande inom utvecklingen av hållbar energi i Europa, och geotermisk värmekraft har alla förutsättningar att bli den främsta källan till förnyelsebar energi. Med sin stora expertis är GEK den perfekta partnern för att se till att vår europeiska debut blir framgångsrik och möjlig att utveckla framöver. Precis som de affärer vi redan har genomfört på Island och i USA visar detta på hur konkurrenskraftig vår lösning är. Vi ser att vi kan vara en nyckelspelare i transformationen från fossila bränslen till förnyelsebar energi” säger Thomas Öström, Grundare och VD för Climeon

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl 08:30 (CET).

För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com 

Christoffer Andersson, vice VD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com 

Om Geoenergie Kirchweidach (GEK)

Geoenergie Kirchweidach (GEK) med sin ägare Forever Green har haft som mål att bygga och driva en geotermisk värmekraftanläggning i Kirchweidach samt att på lång sikt utveckla ytterligare projekt i Bajern. Den geotermiska anläggningen i Kirchweidach kommer att förse det publika elnätet med elektricitet samt leverera värme till samhället och dess invånare. Värmenätverket ersätter traditionell uppvärmning som gjordes med bränsleolja, LPG eller pellets. Dessutom förses ett växthus för grönsaksodling med värme året runt från anläggningen, vilket sparar minst 8,2 miljoner kg CO2 varje år. GEK äger borrplatsen och borrhålen. Den utvunna energin kommer att kompenseras för i enlighet med Tyskland lagstiftning om förnyelsebar energi.

Om Climeon:

Climeon är en svensk tillverkare av utrustning för förnyelsebar energi, världsledande inom konvertering av värme till hållbar elektricitet vid låga temperaturer. Företaget grundades 2011, har sitt huvudkontor i Stockholm samt kunder i många delar av världen.  Climeon kom till för att leverera en finansiellt fungerande affärsmöjlighet för att konvertera värme till elektricitet vid låga temperaturer. Företaget har byggts upp utifrån ambitionen att leverera en god affärsmöjlighet för att använda spillvärme med en positiv påverkan på miljön. Climeon är noterat på Swedish Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.climeon.com