Climeon växer på Island – etablerar filial

Climeon har etablerat en filial på Island, en av de mest intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft.

Genom den utökade ordern från isländska energioperatören Varmaorka i juni 2018 har Island blivit den första utländska marknad där Climeon fått ett stort genombrott. Varmaorka utökade då sin befintliga order på 30 MEUR till 65 MEUR.

Detta viktiga kundsamarbete i kombination med de stora möjligheter bolaget ser på den isländska marknaden gör att Climeon nu väljer att etablera en filial på Island.

– Geotermisk värmekraft har potential att bli en dominerande förnyelsebar energikälla och den största kunskapen inom området finns på Island, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Dessa goda förutsättningar i kombination med den stora leverans vi påbörjat till Island gör att en lokal etablering är ett naturligt och viktigt steg för bolaget, fortsätter Thomas Öström. Vi ser fram emot att arbeta nära våra isländska samarbetspartners.

Thomas Öström kommer även att vara VD för den isländska filialen.

Island har bland de lägsta elpriserna i världen, men lokalt producerad el är ofta en viktig förutsättning för att lokala samhällen ska kunna växa runt om i landet. Climeons anläggningar producerar el av varmvatten lokalt och till konkurrenskraftig kostnad dygnet runt, året runt. De första fyra Heat Power-modulerna till Varmaorka och Island levererades i juni i år.

Etableringen av en filial på Island innebär därigenom att Climeon idag har lokal representation på två utländska marknader. I maj 2018 öppnades ett representationskontor i Japan för att stärka bolagets närvaro inför fortsatt expansion på den japanska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon  
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com 

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – ”heat power” – ger hållbar el dygnet runt året runt, i överflöd och billigare än alternativen, och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien noteras på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.