Climeon tecknar HeatPower 300-order om 1 MEUR för befintliga containerfartyg med en global aktör inom hållbar sjöfart

Ett ledade globalt rederi har, i syfte att öka energieffektiviteten ombord på två av sina befintliga containerfartyg, tecknat en order gällande Climeons HeatPower 300 -system för produktion av el från värmeenergi. Ordervärdet uppgår till cirka 1 MEUR och HeatPower 300-enheterna kommer att levereras till den, för Climeon, återkommande kunden under 2024.

”Det är glädjande att se containerrederiernas växande intresse för Climeons HeatPower 300-teknik. Inte bara för att öka energieffektiviteten ombord på moderna nybyggda fartyg, utan också för installation av systemen på redan befintliga fartyg. Vår kund ligger i framkanten på sjöfartsindustrins omställning till en ökad hållbarhet, och vi känner oss hedrade över att få förtroendet att få vara med och ta ett steg fram mot en mer energieffektiv sjöfart tillsammans med en så etablerad och trovärdig aktör”, säger Climeons vd Lena Sundquist.

För att sjöfartsindustrin ska nå uppsatta miljömål är det nödvändigt att de fartyg som är i drift utnyttjar ny teknik för att minska sin miljöpåverkan. Climeons HeatPower 300-system är utformat med en flexibel design i syfte att möta kraven från såväl nybyggda som befintliga fartyg. Climeons teknik för återvinning av lågtempererad spillvärme ökar energieffektiviteten ombord och ger därmed varv och redare ett kostnadseffektivt sätt att minska såväl bränsleförbrukning som koldioxidutsläpp, något som är en viktig faktor för möjliggörandet av en hållbar omställning inom sjöfartsindustrin.