Climeon tecknar en order om 2,5 MEUR med HD Hyundai Heavy Industries för Maersks containerfartyg

Världens största fartygsbyggare, HD Hyundai Heavy Industries, HD-HHI, har lagt en order värd 2,5 MEUR avseende Climeons HeatPower 300 system. Systemen kommer att öka energieffektiviteten ombord på sex av A.P. Möller – Maersks (Maersk) nya 17 200 TEU metanoldrivna containerfartyg, som ska byggas vid HD-HHI:s varv i Sydkorea.

Fartygen kommer att utrustas med dual fuel-motorer som kan drivas med grön metanol. Climeons ledande marina värmeåtervinningsteknik kommer att användas för att minska bränsleförbrukningen ombord på rederiets nya miljövänliga flotta. Leveranserna av Climeons HeatPower 300-system till HD-HHI:s varv i Sydkorea kommer att genomföras under 2024.

”Det är glädjande att se marinindustrin stora ansträngningar för att implementera innovativ teknik för klimatneutrala transporter. HeatPower 300, vår senaste produkt för produktion av el genom värmeåtervinning, har utvecklats för att möta marinindustrins krav och för att stödja dess gröna omställning. Vi är stolta över att vår HeatPower-teknologi har validerats av respekterade aktörer som Maersk och HD-HHI, och vi är hedrade över förtroendet att få vara med och ta ett viktigt steg framåt för en mer energieffektiv sjöfart.”, säger Climeons vd Lena Sundquist.

Climeons HeatPower 300 har en integrerad och robust design för att möta fartygsindustrins höga krav och är optimerad för att återvinna den lågtemperaturvärme som produceras av fartygsmotorer. Climeons teknik för återvinning av lågtempererad restvärme ökar energieffektiviteten ombord och ger varv och redare ett kostnadseffektivt sätt att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Climeons avancerade ORC-teknik för återvinning av restvärme, HeatPower 300, har mötts av ett stort intresse från marinindustrin, liksom från olika applikationsområden inom industriella processer, motorbaserade kraftverk och inom lågtempererad geotermisk kraftproduktion. Den flexibla, moderniserade produktplattformen erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att producera hållbar el, öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen, vilket är av kritisk betydelse för en hållbar energiomställning.


För ytterligare information, delta i Climeons direktsända presentation Friday, July 28th
Climeons vd Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson ger en kommersiell uppdatering via Microsoft Teams, med start 11:00 CET. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

REGISTRERA HÄR


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
Lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO, Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com

Om Climeon AB
Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till ren, koldioxidfri el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med netto noll utsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.

Om HD Hyundai Heavy Industries, HD-HHI
HD-HHI, världens främsta fartygsbyggare leder den globala varvsindustrin som leverantör av totallösningar för minskade koldioxidutsläpp. HD-HHI kan bygga alla typer av fartyg för att möta olika kundkrav. HHI har sedan 1972 levererat över 2 300 fartyg till cirka 330 redare i 52 länder.

Om A.P. Möller-Maersk
A.P.Möller-Maersk är ett integrerat logistikföretag som arbetar för att koppla ihop och förenkla sina kunders leveranskedjor. Som global ledare inom frakttjänster är företaget verksamt i 130 länder och har över 100 000 medarbetare. Maersks mål är att, med hjälp av ny teknik, nya fartyg och ”gröna” bränslen, uppnå netto nollutsläpp genom hela sin verksamhet till 2040.