Climeon publicerar årsredovisning för 2023

Climeons årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investor@climeon.com.