Climeon publicerar årsredovisning för 2022

Climeons årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick. Se även www.climeon.com/investor-swedish.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investor@climeon.com.