Climeon publicerar årsredovisning för 2021

Climeons årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick. Se även www.climeon.com/investor-swedish.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investor@climeon.com.

_______________________________

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO, Climeon
+46 700 807 500
carl.arnesson@climeon.com