Climeon publicerar årsredovisning för 2020

Climeons årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida climeon.com/investor-swedish.

Climeons årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email genom att meddela namn och adress till investor@climeon.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Bardell, VD för Climeon
+46 76 860 84 06
jan.bardell@climeon.com

Christina Kassberg, CFO för Climeon
+46 70 184 84 43
christina.kassberg@climeon.com
Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se .