Climeon publicerar årsredovisning för 2019

Climeons årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.climeon.com.

Climeons årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta utskick. Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga i mitten av maj.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email investor@climeon.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikation & Investerarrelationer, Climeon
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.