Climeon publicerar årsredovisning för 2018

Climeons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på  (http://www.climeon.com/)www.climeon.com.

Climeons årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets hemsida. Tryckta exemplar av årsredovisningen kommer finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 16 maj 2019. 

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email investor@climeon.com

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer Andersson, CFO och vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com

Charlotte Becker, Head of Investor Relations & PR
+46 730 37 07 07 
charlotte.becker@climeon.com


Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.