Climeon och Landsvirkjun inleder samarbete

Climeon och Landsvirkjun, den isländska statens elbolag, har skrivit under en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete. Syftet med samarbetet är att utvärdera en lösning som kombinerar utvinning av mineraler med Climeons teknik för elproduktion.

Climeon och Landsvirkjun har i en avsiktsförklaring enats om att samarbeta för att undersöka och utvärdera utvinning av mineraler så som kisel från geotermiskt spillvatten med hjälp av Geo40s teknik. Detta skulle öka möjligheterna att använda teknik som Climeons för att producera el av spillvattnet. En lösning som kombinerar dessa två teknologier kan användas vid storskaliga geotermiska kraftverk, som de Landsvirkjun driver på Island.

Landsvirkjun är det största energibolaget på Island och ägs av den isländska staten. Bolaget har en installerad kapacitet på 2,1 GW i form av vattenkraftverk och geotermiska kraftverk, vilket gör dem till en av Europas största producenter av förnybar energi.

– Landsvirkjun är ett av de mest välrenommerade bolagen inom geotermi och vi är mycket stolta över att samarbeta med dem, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Med detta samarbete vill vi visa att det är både tekniskt och kommersiellt gångbart att kombinera geotermisk elproduktion från höga och låga temperaturer, fortsätter Thomas Öström.

– Möjligheten att utvinna kisel är ett banbrytande förslag och kommer att bana väg för ytterligare kraftproduktion, säger Bjarni Pálsson, Verkställande direktör för Geotermi och Vind på Landsvirkjun.

– Geotermisk elektricitet är genuint grön. Företag som Climeon visar dock att det alltid finns utrymme för förbättringar. Vi är glada över att vi har tecknat en avsiktsförklaring med Climeon för att utvärdera möjligheterna framåt, fortsätter Bjarni Pálsson.

Över hälften av världens geotermiska kraftverk har spillvärme i Climeons temperaturintervall som i dagsläget inte utnyttjas för elproduktion. För att kunna utnyttja denna spillvärme fullt ut, har Climeon ingått ett partnerskap med det nyzeeländska bolaget Geo40 som har utvecklat en teknik för att extrahera mineraler så som kisel ur det varma spillvattnet. Genom att extrahera kisel ur spillvattnet från geotermiska kraftverk som verkar vid höga temperaturer kan Climeon utnyttja det varma spillvattnet för kraftproduktion, vilket ökar den totala elproduktionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

Charlotte Becker, Investerarrelationer och Kommunikation, Climeon
+46 730 37 07 07

charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.