Climeon levererar ny ångturbinslösning till Viking Line

Climeon har utvecklat en ny ångturbinslösning speciellt anpassad för Viking Lines nya fartyg Viking Glory. De två ångturbinerna har nu passerat ett Factory Acceptance Test med Viking Line och certifieringsorganet DNV-GL närvarande. Ångturbinerna ingår i ordern som lades av Viking Line 2017 och kommer levereras till Viking Glory de närmaste månaderna.

Viking Line blev 2015 först i världen med att installera en Climeon Heat Power-modul för att ta tillvara på spillvärmen från fartygets motorer. När Viking Line påbörjade planeringen av det nya fartyget Viking Glory var det en självklarhet för företaget att än en gång installera Heat Power-moduler från Climeon. Samtidigt ville man hitta fler sätt att spara energi och minska sina koldioxidutsläpp.

– Det känns som en stor förmån att få jobba så nära Viking Line, kommenterar Thomas Öström, VD för Climeon. De är pionjärer inom marinindustrin när det kommer till koldioxidbesparingar och deras feedback har varit väldigt värdefull, fortsätter Thomas Öström.

Climeon har därför utvecklat en lösning för att ytterligare öka energiåtervinningen ombord på Viking Glory. Lösningen är i ett tidigt skede och ska nu utvärderas av Viking Line och Climeon. Den kombinerar en egenutvecklad ångturbin med Climeons Heat Power-modul för att nyttja spillvärme vid både höga och låga temperaturer på ett optimalt sätt. Ångturbinerna är, precis som Climeons Heat Power-moduler, skalbara och lätta att anpassa utifrån körning och värmetillgång.

– Våra kunders feedback gör oss bättre och i det här fallet har vi som en potentiell del av Climeons framtida erbjudande utvecklat en ångturbin som nu ska testas, avslutar Thomas Öström.

– Sedan 2015 då vi först installerade Climeons modul har vi haft ett nära samarbete mellan bolagen, konstaterar Kari Granberg, projektchef för Viking Glory på Viking Line. Vi är mycket stolta över att nu vara först ut att testa ångturbiner i kombination med Heat Power-moduler, fortsätter Kari Granberg.

– Genom vårt nära samarbete med Climeon fortsätter vi att hitta sätt att återvinna så mycket spillvärme som möjligt och göra våra fartyg än mer klimatsmarta, avslutar Kari Granberg.

Ångturbinerna är speciellt utvecklade för Viking Line och tekniken ska nu utvärderas, förfinas och vidareutvecklas i nära samarbete med Viking Line. De två ångturbinerna nyttjar temperaturer kring 180 grader Celsius och kan maximalt producera 150kW vardera. Den kvarvarande energin i ångan som kommer ut från ångturbinerna används i ett nästa steg för att producera el med hjälp av Climeons Heat Power-moduler, vilket maximerar energiåtervinningen av fartygets spillvärme.

Den sammanlagda maxkapaciteten för Climeons system ombord på Viking Glory uppgår till 900 kW.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

Charlotte Becker, Investerarrelationer & PR Climeon
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.