Climeon investerar i Baseload Capital Sweden

Climeon investerar 19,9 Mkr i finansbolaget Baseload Capital Sweden AB och erhåller därmed en ägarandel i bolaget på 19,9 procent. Baseload Capital Swedens affärsidé är att finansiera förnyelsebar basenergi, bland annat värmekraft av den typ som Climeon säljer.

“Climeons mål är att bli ett världsledande produktbolag inom energiteknik. Genom att via Baseload Capital Sweden kunna erbjuda våra kunder attraktiva finansieringslösningar kortar vi vägen till det målet”, säger Climeons VD Thomas Öström.

Climeon är tillsammans med övriga ägare Blue, Gullspång Invest och LMK, initiativtagare till Baseload Capital Sweden. Baseload Capital Sweden avser att öka sin finansieringskapacitet ytterligare genom att ge ut olika typer av värdepapper, såsom exempelvis obligationer och preferensaktier.

Hittills har Baseload Capital Sweden som startades i januari 2018 åtagit sig att lämna finansiering till två av Climeons kunder, isländska Varmaorka och tyska GEK. Båda dessa bolag ska använda finansieringen till geotermiska värmekraftverk. Finansbolaget avser att erbjuda båda kort- och långsiktig finansiering av hållbar baskraft.

Climeon har tidigare meddelat att man ska investera upp till 20 Mkr i Baseload Capital Sweden.


För mer information, kontakta: 

Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com


Om Climeon
Climeon är en svensk tillverkare av utrustning för förnyelsebar energi, världsledande inom konvertering av värme till hållbar elektricitet vid låga temperaturer. Företaget grundades 2011, har sitt huvudkontor i Stockholm samt kunder i många delar av världen. Climeon kom till för att leverera en finansiellt fungerande affärsmöjlighet för att konvertera värme till elektricitet vid låga temperaturer. Företaget har byggts upp utifrån ambitionen att leverera en god affärsmöjlighet för att använda spillvärme med en positiv påverkan på miljön. Climeon är noterat på Swedish Nasdaq First North Premier med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. www.climeon.com