Climeon inleder rekrytering av ny VD – Thomas Öström kvarstår tills rekryteringen är slutförd

Climeon inleder rekryteringen av en ny VD som ska leda bolaget i nästa fas. Nuvarande VD, grundaren Thomas Öström, kvarstår som VD tills rekryteringen är slutförd för att därefter fokusera på affärsutveckling.

Climeon har sedan bolaget grundades av Thomas Öström och Joachim Karthäuser 2011 vuxit och utvecklats samtidigt som bolaget expanderat geografiskt. Thomas Öström har sedan 2011 varit VD för Climeon och kvarstår i sin roll till dess att rekryteringen av en ny VD är slutförd. Thomas kommer därefter att fokusera på affärsutveckling och kvarstår även framåt som styrelseledamot och bolagets största ägare.

– Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och känner samtidigt att det är dags att lämna över VD-rollen till någon annan som kan ha ett tydligt operativt fokus och ledarskap. Jag vill kunna lägga större kraft på Climeons affärsutveckling och att bygga långsiktiga partnerskap, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Thomas har haft en avgörande roll i Climeons positiva utveckling hittills och vi i styrelsen vill gärna tillgodose hans önskemål om att kunna lägga mer tid på affärsutveckling genom att rekrytera en ny VD, säger Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon.

– Förutsättningarna för bolag verksamma inom förnybar energi är mycket gynnsamma och det finns en stor marknadspotential att realisera för Climeon. Därför ska vi nu hitta rätt person som kan ta bolaget till nästa nivå, avslutar Per Olofsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Olofsson, Styrelseordförande för Climeon
+46 733 11 80 82
per.olofsson@climeon.com

Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 10:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.