Climeon inleder rekrytering av ny CFO

Climeon har inlett rekryteringen av en ny CFO som ska vara med och leda bolaget i nästa fas. Carl Frykfeldt, Head of Financial Operations på Climeon, har utsetts till tillförordnad CFO.

Climeon har de senaste åren vuxit kraftigt samtidigt som bolaget expanderat geografiskt. Mot bakgrund av detta har Climeon inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny CFO som ska vara med och leda bolaget i nästa fas, som koncern med verksamhet i flera länder. Carl Frykfeldt, Head of Financial Operations, har utsetts till tillförordnad CFO till dess att en ny CFO har tillträtt.

– Sedan vi börsnoterade Climeon i oktober 2017 har bolaget vuxit kraftigt från 40 till 100 medarbetare, intäkterna har tagit fart och den globala expansionen har inletts, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

– Därför vill vi nu rekrytera en CFO med bred erfarenhet av att verka i noterad miljö samt att operativt leda det finansiella arbetet i en internationell koncern, fortsätter Thomas Öström.

Bolagets nuvarande CFO Christoffer Andersson har sedan 2016 haft flera ledande roller inom Climeon och varit betydande i bolagets starka utveckling och börsintroduktion.

– Vi vill tacka Christoffer Andersson för många avgörande insatser under åren. Christoffer Andersson har spelat en viktig roll i byggandet av företaget och hade bland annat en stor roll i arbetet med att ta Climeon till First North Premier, avslutar Thomas Öström.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

Charlotte Becker, Investerarrelationer & PR Climeon
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.