Climeon inleder ett kostnadseffektiviseringsprogram samt minskar orderstock på Island med 467,5 MSEK

Climeon inleder nu ett effektiviseringsprogram med målet att markant reducera kostnadsmassan. Programmet väntas få full effekt inom sex månader.

Climeons kund på Island, Varmaorka, lägger en ny plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk på 15 MW kraftproduktion fram till 2025, alltså en betydligt lägre utrullningstakt än tidigare planerat. Som en konsekvens av detta minskar Climeon därmed orderstocken på Island med 467,5 MSEK till 180,3 MSEK. Övrig orderstock ligger fast enligt plan.

– Climeon fortsätter vara en del av Varmaorka projekt, om än i en lägre utrullningstakt. Vi är fortsatt mycket stolta över samarbetet med Varmaorka och att våra Heat-Power installationer är en del av den gröna omställningen på Island, säger Jan Bardell, VD för Climeon. Climeon befinner sig nu i en ny fas med utveckling av nästa generations Heat Power-teknolog, vilket är en kapitalintensiv process. Vi inleder därför ett kostnadseffektiviseringsprogram för att säkerställa Climeon som ett långsiktigt, lönsamt och hållbart bolag med produkter i toppklass.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bardell, VD, +46 76-860 84 06, jan.bardell@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 701 84 84 43, christina.kassberg@climeon.com

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl.19:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.