Climeon ingår strategiskt partnerskap med Geo40

Climeon samarbetar med det nyzeeländska bolaget Geo40 för att utvinna värdefulla mineraler och öka den geotermiska elproduktionen. Samarbetet stärker båda bolagens erbjudanden inom geotermi, utvinner mineraler på ett hållbart sätt och öppnar upp ett nytt område inom geotermisk kraftproduktion för Climeon, återvinning av spillvärme från befintliga kraftverk.          

Climeon har ingått ett samarbetsavtal med det nyzeeländska bolaget Geo40 som utvinner mineraler ur geotermiskt vatten för att stärka bolagens erbjudanden inom geotermi och möjliggöra en expansion till återvinning av spillvärme från befintliga geotermiska kraftverk, så kallade bottoming cycles. Bolagen kommer att arbeta tillsammans för att etablera ett första kraftverk under 2020 där Geo40s teknik för mineralutvinning kombineras med Climeons Heat Power-moduler.

Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, främst från det varma spillvattnet som återstår efter geotermisk elproduktion på höga temperaturer. Kisel i spillvattnet orsakar avlagringar i kraftverkets rör och brunnar samt begränsar värmen som kan utvinnas och användas för kraftproduktion. Genom att utvinna och extrahera kisel och andra värdefulla mineraler så som litium sänker Geo40s teknik driftskostnaderna för geotermiska kraftverk, samtidigt som de producerar mineraler på ett hållbart sätt. Det filtrerade vattnet som kommer ut ur Geo40s applikation kan sedan användas i Climeons Heat Power-moduler för att producera grön el och öka kraftproduktionen i geotermiska kraftverk. Att kombinera de båda bolagens teknologier öppnar upp flertalet möjligheter globalt, framförallt inom återvinning av spillvärme från befintliga geotermiska kraftverk, så kallade bottoming cycles.

– Vi är mycket glada över detta strategiska samarbete med Geo40. Genom att kombinera våra Heat Power-moduler med Geo40s teknik för utvinning av kisel och värdefulla mineraler kan vi stärka vårt geotermiska erbjudande och öppna upp en ny del av den geotermiska marknaden, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Vår patenterade teknik för utvinning av kisel i kombination med Climeons teknik för återvinning av spillvärme medför en spännande utvecklingspotential för geotermibranschen och vi kommer nu att undersöka förutsättningarna för ett första gemensamt projekt, säger John Worth, VD för Geo40.

Över hälften av världens geotermiska kraftverk har spillvärme i Climeons temperaturintervall som i dagsläget inte utnyttjas för elproduktion. Genom att samarbeta med Geo40 för att extrahera kisel ur det varma spillvattnet kan vattnet utnyttjas för kraftproduktion, vilket öppnar upp en ny del av den geotermiska marknaden för Climeon.

– Genom att kombinera våra teknologier ökar vi våra möjligheter att etablera oss på marknaden för geotermisk restvärme då vi tillsammans ökar elproduktionen från befintliga kraftverk samtidigt som vi löser många av de problem som mineralerna i geotermiskt vatten medför, avslutar Thomas Öström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

John Worth, VD för Geo40
+64 21 800 310

johnw@geo40.com

Om Geo40
Geo40 är ett teknikbolag från Nya Zeeland. Sedan geotermibranschen etablerades i början av 1950-talet har Nya Zeeland betraktats som ett kompetenscentrum för geotermisk innovation och utveckling. Geo40s teknik minskar servicekostnader för geotermiska kraftverksoperatörer och producerar mineraler på ett hållbart sätt. Bolaget säljer i dagsläget kisel till globala kunder och gör nu stora framsteg inom utvinning av litium för användning i batterier. För ytterligare information, vänligen besök www.geo40.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör
en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar
energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är
listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399info@fnca.se.