Climeon ingår partnerskap med GRANDBOW TECHNOLOGY i syfte att sälja HeatPower i Kina, världens största varvsnation

Climeon är glada över att kunna annonsera ett formaliserat partnerskap med GRANDBOW TECHNOLOGY, en ledande försäljnings- och tjänsteleverantör inom varvssektorn i Kina. I partnerskapet utnyttjas GRANDBOWs omfattande lokala kunskap, starka nätverk och långvariga relationer med kinesiska varv, för att skapa förutsättningar för en ökad försäljning till världens största varvsnation.

Climeons HeatPower-system omvandlar effektivt spillvärme från fartygsmotorer till elektricitet, vilket minskar fartygets bränsleförbrukning, och passar därför perfekt in i varvsindustrins pågående arbete för ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. GRANDBOW TECHNOLOGY, kommer, i samarbete med Climeon, att underlätta etableringen av Climeons teknologi hos nyckelspelare och intressenter på den kinesiska marknaden, och övrigt stödja Climeon i dess arbete.

"Att ingå ett partnerskap med GRANDBOW TECHNOLOGY innebär ett viktigt steg mot att bygga en stor marknad för Climeon på den globala sjöfartsmarknaden, särskilt då i Kina, som är den ledande nationen inom skeppsbyggnad. GRANDBOWs lokala närvaro, kompetens och nätverk inom den kinesiska varvsindustrin är avgörande för att vi ska lyckas etablera HeatPower-system på denna viktiga marknad." säger Fredrik Thoren, ansvarig för Climeons marina verksamhet.

Vincent Bao, vd för GRANDBOW TECHNOLOGY, betonar partnerskapets strategiska betydelse:
"Climeons HeatPower-teknologi är inte bara en banbrytande lösning för förbättrad energieffektivitet, den passar också perfekt för de växande behoven i Kinas skeppsbyggnadssektor. Partnerskapet gör det möjligt för oss att utnyttja vår omfattande närvaro och den höga trovärdighet som vi har hos de kinesiska varven för att framgångsrikt etablera Climeon på den kinesiska marknaden – och för att bygga mer energieffektiva fartyg i Kina", säger Vincent Bao.

”Kina är världens största varvsindustrimarknad och vi har ett antal potentiella kundprojekt som vi arbetar med. I Kina behövs en lokal säljpartner med lokal närvaro, kunskap och ett etablerat nätverk för att lyckas med en bred marknadsintroduktion och en långsiktig affär. Att använda lokala säljpartners är en väletablerad säljmodell för många marina bolag. Att vi nu har valt att formalisera samarbetet med GRANDBOW beror på att vi redan har samarbetat med dem under en längre tid, och att vi tillsammans med dem har ett antal intressanta kundprojekt som vi jobbar med. Vi bedömer att de är rätt partner för att vi ska lyckas på den viktiga kinesiska varvsmarknaden”, säger Climeons vd Lena Sundquist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Sundquist, vd Climeon
Tel 070-834 5228
lena.sundquist@climeon.com

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till ren koldioxidfri el. Genom att erbjuda tillgång till pålitlig, kostnadseffektiv och hållbart producerad el, gör HeatPower det möjligt för industrier att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el har HeatPower potential att diversifiera och säkerställa en förnybar energimix och därigenom accelerera takten i den globala omställningen till en framtid med netto nollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare.
För mer information, se climeon.com.

Om GRANDBOW TECHNOLOGY
GRANDBOW grundades 2018 och är specialiserat på att erbjuda högkvalitativa produkter från ledande globala företag, tillsammans med omfattande eftermarknadstjänster och teknisk support till sjöfarts-, offshore- och olje- och gasindustrin i Kina. Företaget har byggt upp starka och långvariga relationer med de flesta kinesiska varv och har ett högt anseende i branschen.