Climeon ingår avtal med Höganäs AB och Höganäs Energi om pilot av nästa generation Heat Power

Climeon har ingått ett avtal om en pilotinstallation av bolagets nästa generation Heat Power-teknologi. Tillsammans med Höganäs AB och Höganäs Energi AB kommer Climeon att utvärdera och optimera kommande generation Heat Power. Installationen väntas starta under andra halvåret 2021.

– Vi är mycket glada över att Höganäs AB och Höganäs Energi har valt att samarbeta med oss för att utvärdera och utveckla vår nya energieffektiviseringslösning för industrin. Det här är en kritisk milstolpe i arbetet för att lansera kommande generation av Heat Power-teknologin, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Climeon påbörjade arbetet 2020 med att utveckla nästa generations Heat Power-system. Den nya generationens Heat Power bygger på en skalbar modulär arkitektur och kan hantera ett större temperaturspann samt har en högre uteffekt. Installationen i Höganäs sker utomhus och kommer att vara en första pilotinstallation av den nya generationens Heat Power. Restenergi från Höganäs AB distribueras redan idag som fjärrvärme till tätorten Höganäs av Höganäs Energi. Climeon kommer att integrera både Höganäs AB och Höganäs Energis anläggningar för att på ett effektivt sätt tillvarata den restenergi som inte används för fjärrvärmeproduktion. Arbetet med att installera det nya Heat Power-systemet väntas påbörjas andra halvåret 2021.

-Vi arbetar hela tiden med att öka användningen och nyttan av restenergi från våra produktionsanläggningar. Detta samarbetet ökar användningen och bidrar till att öka andelen hållbar elenergi, säger Magnus Pettersson, Energisamordnare för Höganäs AB.

– Vi ser fram emot att bidra till bättre utnyttjande av restenergi, det blir ytterligare en del i vårt miljöarbete med energieffektivisering, säger Benny Ulmestig, VD för Höganäs Energi.

 

Höganäs AB grundades 1797 och är världsledande inom metallpulverlösningar. Idag har Höganäs-koncernen 2 400 medarbetare och erbjuder mer än 3 500 produkter, de flesta kundspecifika, från 18 produktionsanläggningar runt om i världen. De största produktionsanläggningarna finns i Höganäs och Halmstad i Sverige. 

Höganäs Energi AB är Kullabygdens kommunalägda energibolag som levererar energilösningar inom elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme. Fjärrvärmen i Höganäs baseras på restenergi från Höganäs AB som distribueras i tätorten av Höganäs Energi.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jan Bardell, VD för Climeon, +46‭ 76-860 84 06‬, jan.bardell@climeon.com‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Benny Ulmestig, VD för Höganäs Energi, +46 70 948 47 00, benny.ulmestig@hoganas.se

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬