Climeon heat power driftsatt på Maersks containterfartyg

Climeon AB har driftsatt ett Heat Power System ombord på ett av Maersks containerfartyg. Maersk kommer att utvärdera återvinning av spillvärme för att öka energieffektiviteten som ett led i att uppnå en 60% minskning av CO2-utsläppen till 2030.

Marinindustrins andel av växthusgasutsläppen är idag ca 3%. Ett “business as usual” scenario beräknas leda till en ökning av växthusgasutsläppen med 20% eller mer 2050, enligt Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shippings nyligen publicerade rapport “Industry Transition Strategy”. Som det största containerlogistikföretaget i världen, ser Maersk det som deras uppgift att vara en drivande kraft i minskningen av koldioxidutsläpp inom långväga sjöfart och logistik. Företaget har satt upp ambitiösa mål för koldioxidutsläpp och har valt att utvärdera Climeons Heat Power-teknologi som ett led i detta strategiska initiativ.

Climeons Heat Power System återvinner spillvärme, i form av kylvatten och överskottsånga, från fartygets huvudmotor. Den återvunna värmen används för att producera el till fartygets elnät. Den hållbara elen minskar bränsleförbrukningen från fartygets elgeneratorer, vilket även reducerar utsläppen.

“Efter många förseningar på grund av Covid-19-restriktioner är vi glada över att börja elproduktionen och utvärdera potentialen ombord på Maersks containerfartyg. Vi är väldigt tacksamma för det professionella stöd och genuina engagemang som Maersk-teamet har visat för att säkerställa framgången för det här samarbete.”  - Fredrik Thoren, Head of Maritime, Climeon

Tekniken säkerställer automatiskt och kontinuerligt att uteffekten är optimerad via kontrollsystemet Climeon Live. Programvaran ger daglig systeminformation och rapporter för att underlätta proaktiv övervakning av systemet, vilket säkerställer maximal driftstid.

Det installerade systemet har kapacitet att producera 150 kW el från återvunnen spillvärme, vilket förbättrar fartygets energieffektivitetsindex, Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Climeon erbjuder ett modulärt och skalbart system som kan leverera från 150 kW till 1MW effekt på ett fartyg och kan minska de årliga CO2-utsläppen med upp till 3500 ton, vilket motsvarar en årlig bränslebesparing på 1000 ton.

For ytterligare information, var vänlig kontakta:
Lena Sundquist, CEO
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

_____________________________________________________

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se. Läs mer på climeon.com.

About Maersk
A.P. Moller - Maersk är ett containerlogistikföretag som arbetar för att koppla ihop och förenkla sina kunders försörjningskedjor. Som global marknadsledare inom frakttjänster är företaget verksamt i 130 länder och har cirka 80 000 anställda.