Climeon handplockad till H&M och WWF:s cleantech-program

Climeon har valts ut för att delta i H&M och WWF:s cleantech-initiativ för H&M:s leverantörer. Initiativet syftar till att stimulera cleantech-investeringar i den bästa tillgängliga tekniken för att minska utsläpp och kostnader i H&M:s leverantörskedja.

År 2019 initierade H&M och WWF ett Cleantech-program för sina leverantörer i samarbete med GloFin Advisory AB. Målet är att utveckla ett cleantech-finansieringsprogram med lönsamma lösningar för att få H&M-leverantörer att implementera grön teknik. Flera cleantech-leverantörer har utvärderats inom ramen för programmet innan de bästa lösningarna valts ut.

– Vi är mycket glada över att vår teknik har valts ut som en av de bästa cleantech-lösningarna för H&M:s leverantörer, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Climeons teknik för återvinning av spillvärme kan öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen i H&M:s värdekedja, fortsätter Thomas Öström.

– Vi är övertygade om att Climeons högkvalitativa produkter för återvinning av spillvärme passar väl in i vårt cleantech-program och vi ser fram emot att de presenterar sin teknik för H&M:s leverantörer på vår Cleantech Expo i mars, säger Stefan Jonsson på Glofin som är ansvarig för programmet.

Genom H&M och WWF:s Cleantech-program får leverantörerna tillgång till en energirevision som identifierar förbättringsområden, ett urval av de bästa cleantech-leverantörerna samt finansieringslösningar för att påskynda implementeringen av cleantech hos H&M:s leverantörer.

Som ett första steg kommer Climeon att delta i H&M och WWF Cleantech Expo i New Delhi i mars 2020 och presentera bolagets lösning för återvinning av spillvärme för H&M-leverantörer samt besöka relevanta produktionsanläggningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05

thomas.ostrom@climeon.com

Charlotte Becker, Head of Investor Relations & PR
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.