Climeon gör nedskrivning av orderstocken avseende Island med 131,6 MSEK

Climeons kund, Varmaorka, har meddelat Climeon att de avser avveckla sin verksamhet varför Climeon skriver ner orderstocken avseende Island med 131,6 MSEK.

Climeons kund inom geotermi på Island, Varmaorka, har sedan tidigare ett åtagande mot Climeon om att senast den 31 december 2023 avropa ett antal moduler av Climeons tidigare produktgeneration, HP150. Då Varmaorka nu har informerat Climeon om att de avser att avveckla sin verksamhet, och därför inte fullgöra sitt åtagande, väljer Climeon att skriva ner värdet på sin orderstock med 131,6 MSEK.

 Som tidigare kommunicerat, befinner sig Climeon i en ny fas med färdigställande och kommersialisering av nästa generations Heat Power-teknologi, HeatPower 300, initialt för marknaderna inom marin, motordrivna kraftverk samt industriella processer. Denna strategi ligger fast och arbetet fortgår, säger Lena Sundquist, VD för Climeon.