Climeon förstärker organisationen inför global expansion

Climeon har gått in i en ny fas med ökat fokus på uppskalning och byggande av en global organisation. Mot denna bakgrund stöps ledningsgruppen om för att öka operationellt fokus och optimera förutsättningarna inför den globala expansion bolaget har framför sig.

Christoffer Andersson utses till CFO och vice VD med ansvar för bolagsutveckling och finans. Christoffer Andersson har innan dess varit COO på Climeon sedan 2016. Lena Nelson fortsätter i bolaget.

Olle Tholander blir Head of Sales and Marketing, efter att ha verkat som konsult i Climeon under en tid. Olle har mångårig erfarenhet av försäljning och affärsutveckling, senast som Managing partner på H&Z Nordics Management Consulting och innan dess ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för Ericsson Ukraina.

– Det är väldigt glädjande att Olle Tholander blir en del av Climeons ledningsgrupp. Olle har redan bidragit stort inom både försäljning och affärsutveckling i bolaget och vi ser fram emot att han vidareutvecklar den marknadsdrivna säljorganisation som vi sedan tidigare byggt upp, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

Andreas Grenninger utses till Head of Organizational Development and Globalization, rapporterandes till CFO, och kommer att driva strategisk förändring via ledningsgruppen. Andreas Grenninger har tidigare haft positionen Head of Service and Delivery på Climeon. 

– Vi har ett otroligt bra team på Climeon och under de senaste två åren har bolaget vuxit och förändrats mycket. I samband med att vi gått in i nästa fas med fokus på global expansion, gör vi vissa förändringar i organisationen för att vara maximalt rustade och ha de bästa förutsättningarna för en snabb global uppskalning, konstaterar Thomas Öström, VD för Climeon.

Jonas Måhlén och Robin Goodoree har tidigare varit tillförordnade Head of Delivery respektive Head of Service under Andreas Grenninger och kommer nu ingå i Climeons ledningsgrupp permanent. Jonas Måhlén som Head of Delivery and Operations och Robin Goodoree som Head of Service. 

– Med en orderstock på 816 MSEK som ska levereras och uppbyggnad av försäljning och lokala organisationer i flera länder krävs ett ökat operationellt fokus i både ledning och organisation. Med det här teamet kan vi på bästa sätt ta oss an de utmaningar vi står inför och öka möjligheterna att nå vår vision – att bli världens främsta klimaträddare, fortsätter Thomas Öström.


För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser,
+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se