Climeon förlänger befintliga lån hos SEK och DNB

Efter genomförd företrädesemission under våren 2022 fortsätter Climeon AB (publ) att strukturera sin finansiering genom att förlänga befintligt kreditavtal med Svensk Exportkredit (SEK) och DNB, med garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF). Förlängningen är ytterligare en åtgärd i syfte att färdigställa och kommersialisera nästa generations HeatPower-produkt.

Det ursprungliga lånet om 7,5 miljoner euro tecknades under hösten 2020 med en löptid på två år. Det återstående lånebeloppet kommer vid ingången av oktober 2022 att uppgå till 4,5 miljoner euro och förlängningen löper över upp till 12 månader räknat från det ursprungliga förfallodatumet med vissa förbehåll. Förlängningen av lånet är även förenat med villkor som Climeon bedömer kommer kunna uppfyllas innan oktober 2022.

- Förlängningen av vårt kreditavtal ger oss ännu bättre förutsättningar för att färdigställa och kommersialisera vår nya produktgeneration HeatPower 300, för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder en attraktiv lösning för att minska sin bränsleförbrukning och producera förnybar el, säger Lena Sundquist, VD för Climeon.

SEK är ett statligt bolag som på hållbara och kommersiella grunder finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring och en betydande aktör inom finansiering av förnyelsebar energi.

EIF utformar, främjar och implementerar finansiella instrument för kapital och skuld som specifikt riktar sig till små och medelstora företag.