Climeon får en order på 1,1 MEUR för HeatPower 300 som stödjer en hållbar energiomställning i Litauen

Climeon har tecknat ett kontrakt värt 1,1 MEUR med UAB Termolink i Litauen, gällande HeatPower 300, bolagets senaste teknik för produktion av el från värmeenergi. Heat Power 300 kommer att generera hållbar el, direkt på plats vid NEO Groups produktionsanläggning för så kallad PET-harts i Klaipeda.

De två HeatPower 300-modulerna kommer att levereras och installeras under första halvan av 2024 och bidrar då till en ökad energieffektivitet vid NEO Groups anläggning.

"Vi ser fram emot att samarbeta med Termolink och stödja Litauens omställning till hållbar energi. Climeons HeatPower 300-teknologi ger en perfekt möjlighet att producera hållbar el i direkt anslutning till anläggningen. Vi är också glada över att samarbeta tillsammans med expertteamen på Termolink och NEO Group”, säger Climeons vd Lena Sundquist.

Utvecklings- och konstruktionsbolaget Termolink kommer att ansvara för installationen av HeatPower 300-modulerna hos NEO Group, medan Climeon svarar för driftsättning. Climeons HeatPower 300-teknik omvandlar spillvärme till hållbar el. Genom att bidra till en ökad energieffektivitet direkt på plats vid anläggningarna, gör HeatPower 300 det möjligt för industrier att minska sina utsläpp och stöttar dem därmed i övergången till en mer hållbar framtid.

"Termolink är stolta över att få arbeta med Climeon och över att kunna erbjuda våra kunder ett återvinningssystem för spillvärme som inte bara är en kostnadseffektiv och energibesparande teknisk lösning, utan något som också kommer att bidra till deras hållbarhetsarbete. När efterfrågan på hållbar teknik ökar, är vi glada över att kunna förse industrier med fungerande lösningar, som Climeons HeatPower-teknologi, som gör det möjligt för dem att uppfylla sina strategiska, operativa och miljömässiga mål”, säger Valdas Garmus, VD på Termolink.

”Under nära 15 år har NEO Groups investeringar inriktats mot projekt för effektiv energianvändning och minskat utnyttjande av fossila råvaror. Beslutet att införliva Climeons teknik för elproduktion baserad på värmeenergi i vår anläggning, är ett konsekvent steg för vårt team och ett kontinuerligt bidrag till både de nationella energiförbrukningsmålen – och även till de allmänna klimat- och energimål som anges i EU:s Europa 2030-strategi. Climeons teknologi gör det möjligt för oss att spara elkostnader, samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljön”, säger NEO Groups generaldirektör Ruslanas Radajevas.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO, Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till hållbar el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med netto nollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.

Om UAB Termolink
Termolink tillhandahåller tekniska lösningar för konstruktion, ombyggnad, modernisering, reparation och teknisk service av energianläggningar. Bolaget tillverkar, designar, monterar, installerar, utför start- och trimningsarbeten, driver kommersiella och industriella pannor som drivs med biobränsle, gas eller flytande bränsle. Besök termolink.lt för vidare information.

Om NEO GROUP UAB
NEO Group är en av de största tillverkarna av polyetentereftalat, PET-harts, i Europa. Bolaget är beläget nära hamnen i Klaipėda. NEO Group inledde sin verksamhet i Litauen 2004, och utgör fortfarande landets största greenfieldinvestering. För närvarande producerar fabriken över 450 000 ton PET-harts varje år, vilket motsvarar 14 procent av den totala europeiska produktionen av PET-harts för livsmedels- och dryckesförpackningar. Besök neogroup.eu för ytterligare information.