Climeon erhåller dubblerad order värd 65 MEUR

Climeon har tecknat avtal med isländska Varmaorka om att utöka en befintlig order till ett värde av cirka 65 MEUR från tidigare drygt 30 MEUR.

I augusti 2017 vann Climeon en order på geotermiska elanläggningar från den isländska energioperatören Varmaorka till ett värde av drygt 30 MEUR. Nu utökar Varmaorka sin order på 100 Heat Power-moduler till 197 moduler med ett sammanlagt värde av cirka 65 MEUR, exklusive servicekostnader och mjukvarulicenser.

– Potentialen för geotermisk energi på Island med Climeons teknik är större än vi trodde för ett år sedan. Under året har vi säkrat flera nya sajter och vi vill därför öka takten i utrullningen och försäkra oss om leverans av moduler, säger Ingvar Gardarsson, styrelseordförande för Varmaorka.

Utökningen av ordern sker med hjälp av en finansieringslösning från Baseload Capital. En viktig förutsättning för finansieringen har varit att Heat Power-modulerna är standardiserade och ger förutsägbara intäktsflöden.

– Climeons mål är att bli världens främsta klimaträddare genom att sälja, producera och leverera Heat Power-moduler. Affären på Island visar att vi genom småskalig geotermisk energi kan skapa storskalig elproduktion för samhällen och länder, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

Varmaorkas order utökas till 197 Heat Power-moduler från tidigare 100. Modulerna ska placeras ut på omkring 20 platser och kommer att levereras i grupper om 2-15 enheter under en period på 36 månader till juni 2021. Den första leveransen bestod av fyra moduler och levererades till Flúdir på södra Island tidigare i juni i år. Produktionen av ytterligare tre moduler för nästkommande sajt har påbörjats under sommaren för leverans under hösten.

Island har bland de lägsta elpriserna i världen, men behovet av lokalproducerad el runt omkring i landet är stort. Climeons anläggningar producerar el av varmvatten lokalt och till konkurrenskraftig kostnad dygnet runt, året runt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 08:30 (CET).