Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.

2019 driftsattes Climeon och Varmaorkas första kraftverk i Flúðir på Island. Då installerades fyra Heat Power-moduler vilket gav kraftverket en maxkapacitet om 600 kW. Under 2020 har Varmaorka bytt ut den geotermiska pumpen, vilket ökat vattenflödet, och i början av 2021 driftsattes en ny kyllösning. Uppgraderingarna gjorde det möjligt att utöka kraftverket och därför har ytterligare fyra Heat Power-moduler nu installerats. 

– Det här är en fantastisk milstolpe för Climeon. Vi har länge vetat om fördelarna med ett modulärt och skalbart system och hur det möjliggör stegvis expansion i takt med att kundens finansieringsmöjligheter förbättras. Med denna driftsättning realiserar vi det i praktiken, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Efter expansionen uppgår kraftverkets maxkapacitet till 1,2 MW och det är nu sammanlagt åtta Heat Power-moduler som levererar förnybar el till elnätet. Under kommande veckor optimeras installationen inför fullskalig drift.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon
+46
76-860 84 06
jan.bardell@climeon.com

Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef
+46 730 37 07 07
charlotte.becker@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.