Climeon driftsätter nytt kraftverk på Island

Climeon har driftsatt sin andra installation tillsammans med Varmaorka på Island, ett geotermiskt kraftverk i Reykholt. Kraftverket har en kapacitet på 300 kW och är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet.

– Vi är mycket stolta över att ha driftsatt ännu en Heat Power-installation på Island. Det är ett viktigt steg för oss att visa att elproduktion med Climeons teknik passar väl ihop med fjärrvärme, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Det geotermiska kraftverket som ligger i Reykholt på västra Island har en kapacitet på 300 kW och har byggts med hjälp av lokala entreprenörer för att främja den lokala bygden. Kraftverket är det första Climeon och Varmaorka har byggt som också är anslutet till ett fjärrvärmenät. Det geotermiska vattnet utnyttjas först för elproduktion med Climeons Heat Power-teknik och skickas därefter ut i fjärrvärmenätet.

De två Climeon-modulerna har nu driftsatts och under de kommande veckorna kommer hela kraftverket att färdigställas och optimeras inför fullskalig drift.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Bardell, VD för Climeon, +46 76-860 84 06, jan.bardell@climeon.com
Charlotte Becker, Kommunikations- och IR-chef, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.