Climeon-delägda Baseload Capital emitterar grön obligation om 500 MSEK

Baseload Capital, ett investeringsbolag som Climeon äger 15,7 procent av, har emitterat sin första gröna obligation. Totalt emitteras 500 MSEK som ska användas för att finansiera geotermisk värmekraft från låga temperaturer.

Baseload Capital har emitterat en grön obligation inom sitt gröna ramverk. Obligationen är den första i Sverige inom området geotermisk värmekraft från låga temperaturer. Totalt har 500 MSEK emitterats som ska användas för att finansiera geotermiska kraftverk globalt. Tecknarna består av nordiska institutionella investerare.

– Att Baseload Capital nu emitterat sin första gröna obligation för geotermisk värmekraft från låga temperaturer är ett viktigt steg för hela branschen. Det här ger inte bara Baseload Capital finansiell styrka utan bekräftar också den stora potentialen i denna förnybara baskraft, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

I början av 2018 bildades Baseload Capital av Climeon, Blue, Gullspång Invest och LMK för att erbjuda såväl kortsiktig som långsiktig finansiering av hållbar baskraft. Sedan starten har avsikten varit att öka bolagets finansieringskapacitet genom att emittera värdepapper.

Climeon äger idag 15,7 procent av Baseload Capital efter att Breakthrough Energy Ventures, en investerarledd fond backad av några av världens främsta företagsledare, har investerat i Baseload Capital.

För mer information, se www.baseloadcap.com/investors


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com 

Christoffer Andersson, CFO och vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se