Climeon beviljas lån av SEK och DNB för att vidareutveckla sin affär

Climeon AB (publ) vidareutvecklar sitt erbjudande inom geotermisk värmekraft och återvinning av spillvärme i syfte att kunna erbjuda mer kompletta kraftverkslösningar och har beviljats ett tvåårigt låneavtal om 7,5 miljoner euro av Svensk Exportkredit (SEK) och DNB, med garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF).

– Att sälja mer omfattande lösningar är en viktig del av Climeons strategi. Lånet ger oss bättre förutsättningar för att vidareutveckla kringliggande tjänster och produkter, för att på så sätt erbjuda kunden en mer komplett lösning för förnybar elproduktion, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Vi är stolta över att vara med och finansiera Climeons teknik för grön elproduktion och på så sätt bidra till en tydlig omställning och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Ulrika Virgin, Kundansvarig på Svensk Exportkredit.

– För att vi ska kunna nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen krävs det investeringar i förnyelsebar energi. Därför är vi på DNB mycket stolta över att finansiera Climeon och vara med på deras resa som bidrar till den gröna omställningen, säger Astrid Lindesvärd, Kundansvarig inom Renewables & Infrastructure på DNB i Stockholm.

Lånebeloppet uppgår till 7,5 miljoner euro och löper över två år. Utbetalning av lånet är förenat med villkor som Climeon bedömer kommer uppfyllas innan utgången av oktober 2020.

– SEK vill vara en positiv kraft i omställningen. Climeons verksamhet ligger helt i linje med vår ambition att möjliggöra exportindustrins investeringar mot ett klimatneutralt samhälle, säger Andreas Ericson, Chef för Medelstora företag på Svensk Exportkredit.

SEK är ett statligt bolag som på hållbara och kommersiella grunder finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring och en betydande aktör inom finansiering av förnyelsebar energi.

EIF utformar, främjar och implementerar finansiella instrument för kapital och skuld som specifikt riktar sig till små och medelstora företag.

Denna information är sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tid som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Charlotte Becker, Investerarrelationer Climeon, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.